#NaslovAutor
#NaslovAutor
1.
Nacionalne manjine u etnodemografskom mozaiku SrbijeRaduški, Nada
2.
Hrvatska manjina u Srbiji i pitanje hrvatsko-srpskih odnosa nakon 2000.Žigmanov, Tomislav (1967.)
3.
Kretanje broja Srba u Slavoniji i Hrvata u Vojvodini tijekom XX. stoljećaLajić, Ivan • Bara, Mario
4.
Nacionalne manjine u Hrvatskoj: primarne socijalne veze između aktualne zbilje i nacionalnomanjinskih projekcija (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci i Srbi)Babić, Dragutin (1958)
5.
Saveti za međunacionalne odnose i delotvorno učešće manjina u javnom životu u AP VojvodiniKomšić, Jovan
6.
Percepcija prekogranične suradnje Srba u Zagrebu sa Srbijom i Hrvata u Srbiji s HrvatskomŽuparić-Iljić, Drago
7.
Percepcija Turaka u Hrvatskoj od ranog novovjekovlja do danasŠenol, Selimović (1963.)
8.
Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska - SrbijaHrvatić, Neven (1960.)
9.
Od etnocentrizma do evrocentrizmaKovačević, Boško (1946.)
10.
Multikulturalne politike u Srbiji - od debata do praktičnih politikaIlić, Snežana
11.
Bazični konsenzus i manjinePodunavac, Milan
12.
Položaj Srba u Hrvatskoj u procesu pridruživanja Europskoj unijiVukić, Aleksandar (1961)
13.
Sigurnost povratnika srpske nacionalnosti na područjima posebne državne skrbiKrneta, Ilija (1953.)
14.
Položaj slovačke manjine u Hrvatskoj prije i nakon društveno-političkih promjena 90-tih godina 20. stoljeća, situacija i perspektive 21. stoljećaKralj, Sandra (1972.)
15.
Nove nacionalne manjine i demokratska manjinska politikaJanjić, Dušan Svetolik (1950.)