#NaslovAutor
#NaslovAutor
1.
Demografska slika naselja srpske nacionalne manjine na Kordunu između 1991. i 2011. godineŠkiljan, Filip (1980) • Dugački, Vlatka (1976) • Gavrilović, Darko (1966)
2.
Promjena broja stanovnika u karlovačkoj županiji od 1961. do 2011. godine u kontekstu prometne dostupnostiTurk, Ivo (1977) • Šimunić, Nikola (1986) • Pokos, Nenad (1965)
3.
Demografska dinamika Srednje Like u kontekstu zemljišnog pokrova/načina korištenja zemljištaHamzić, Marta
4.
Migracijska komponenta demografske bilance kontinentalne Hrvatske (2011. – 2019.) kao determinanta demografske održivosti i otpornostiŽivić, Dražen (1968) • Šimunić, Nikola (1986) • Turk, Ivo (1977) • Mesarić Žabčić, Rebeka (1971)
5.
Iseljavanje medicinskog osoblja: pravni i socioekonomski aspekti RH naspram EUPrskalo, Marija Elena • Troskot, Zara • Šimić Banović, Ružica
6.
Socio-ekonomske odrednice profesionalnog identiteta kod učenika trogodišnih strukovnih škola: odlazimo ili ostajemo (tamo gdje nas više cijene)Brezovec, Erik (1992) • Župančić, Mateja • Ježovita, Josip (1988)
7.
Ostati ili otići? Prinos analizi socio-kulturnih odrednica migracijskih aspiracija mladih u Vukovarsko-srijemskoj županijiMiletić, Geran-Marko (1977) • Žanić, Mateo (1977) • Peračković, Krešimir (1970)
8.
Povratna migracija u Republiku Hrvatsku uslijed pandemije virusa covid 19: izazov za hrvatsko društvoMesarić Žabčić, Rebeka (1971) • Malnar, Ana (1964)
9.
Namjera povratka hrvatskih iseljenika u domovinu: tko se želi vratiti?Pavičić Vukičević, Jelena (1975) • Cajner-Mraović, Irena (1968) • Zadravec, Martina
10.
Posljedice recentnog iseljavanja na obrazovni sustav i dostupnost radne snage u Hrvatskoj i zemljama Zapadnog BalkanaJurić, Tado (1979) • Hadžić, Faruk
11.
Identitet, socijalizacija, integracija nacionalnih manjina ‒ primjer osnovnoškolskog obrazovanja prema nacionalnomanjinskim programima u Osječko-baranjskoj županiji (fokus grupa)Babić, Dragutin (1958)
12.
Interkulturalizam kao kompetencija i zastupljenost u obrazovnim programimaMatijević, Kristina • Ognjan, Mira
13.
Migracije u svjetlu najnovije enciklike pape Franje Fratelli tuttiMarkešić, Ivan (1954)
14.
Vizija novog hrvatskog društva u djelu Bonifacija PerovićaLončarević, Šimun • Šestak, Ivan (1960)
15.
Uloga hrvatskih katoličkih misija u očuvanju hrvatskog nacionalnog identitetaMihaljević, Vine (1958) • Tadić, Stjepan
16.
Sinoć spazih na zapadu! O usmenim i pučkim književnim sastavnicama iseljeničkih iskaza iz Hrvatskog primorjaJurdana, Vjekoslava (1967)
17.
Očuvanje jezičnog integriteta zajednice moliških Hrvata u današnjem vremenu globalizacijeSabatini, Anamaria (1972)
18.
Uloga novih tehnologija u povezivanju domovinske i iseljene HrvatskeMiličević, Jozo • Primorac, Ante • Šunjić, Ante
19.
Glagoljaška kolonija na primjeru starog grada Plomina kao mogućnost za povezivanje s hrvatskom dijasporomLekić, Romana (1959) • Zanketić, Patricia • Adrian, Beljo (1974)
20.
Kvaliteta života Hrvata u NjemačkojRelja, Renata (1967) • Popović, Toni (1985) • Krišto, Marija
21.
Zamišljena domovina. Dijasporske zajednice i identiteti Južnoamerikanaca hrvatskoga podrijetlaLuchetti, María Florencia (1975) • Perić Kaselj, Marina • Jurčević, Katica (1966)