Povezani zapisi:

NazivOstalo
  
Koncept zbirka
rrep
 
30 (21-30)
NaslovRuku pod ruku, Kolo i Lado, ponovno zajedno Krešimir Dabo.
ImpresumZagreb : Srpsko narodno vijeće : Arhiv Srba u Hrvatskoj, 2021.
rrep
21
NaslovSocial space and transnational social space: How to explore a missing link? Saša Božić, Simona Kuti.
ImpresumZagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2019.
rrep
22
NaslovSocial stereotyping of left-handers in Serbia / Milan Dragović, Johanna C. Badcock, Sanja Milenković, Margareta Gregurović, Zlatko Šram.
ImpresumAbingdon: Taylor & Francis, 2013.
rrep
23
NaslovThe Novak Collection as an inspiration = Zbirka Novak kao inspiracija: characteristics of some rare maps of the Northern and Central Dalmatian coastline and the role of local cartographers = osobitosti nekih rijetkih karata priobalja sjeverne i srednje Dalmacije i uloga domaćih kartografa u njihovu nastanku / Dubravka Mlinarić.
ImpresumZagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2011.
rrep
24
NaslovUčinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. / Margareta Gregurović, Simona Kuti.
ImpresumZagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, Studijski centar socijalnog rada, 2010.
rrep
25
NaslovUloga države u prevenciji i sanaciji lošeg utjecaja bolesti na gospodarstvo sjeverne Dalmacije u 18. stoljeću / Dubravka Mlinarić.
ImpresumZagreb : Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2006.
rrep
26
NaslovUpravljanje društvenim mrežama u sektoru kulture, primjer Ansambla Lado i Etnografskog muzeja u Zagrebu / Krešimir Dabo.
ImpresumZagreb : M-SFERA, 2021.
rrep
27
NaslovWestward Geopolitical Orientation and Public Opinion : Explaining Visions across Post-Communist Countries / Petr Dostál, Jan Markusse.
ImpresumZagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001.
rrep
28
NaslovZarazne bolesti, prostorna mobilnost i prevencija u ranome novom vijeku: povijesna iskustva Dalmacije i Slavonije / Dubravka Mlinarić, Sanja Lazanin.
ImpresumZagreb : Hrvatski institut za povijest, 2021.
rrep
29
NaslovZbornik radova = Conference proceedings : kontinentalna Hrvatska : povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti = continental Croatia : historical context, current affairs and future perspectives / [glavni urednici Josip Bratulić i Krešimir Dabo].
ImpresumZagreb : Znanstveni kontekst : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za migracije i narodnosti, 2023.
  
rrep
30
30 (21-30)