NazivMigracije - unutarnje (Hrvatska / bivša Jugoslavija)
  
Nadređeni Migracije
Koncept zbirka
rrep

≈ 20  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10110 | Suvremena migracijska obilježja statističkih jedinica Republike Hrvatske / Sanja Klempić Bogadi, Ivan Lajić.
10109 | Utjecaj imigracije na strukture stanovništva Splita / Sanja Klempić
10142 | Hrvatske migracije početkom 21. stoljeća / Ivan Lajić.
10150 | Mehaničko kretanje stanovništva i regionalni razvoj / Ivan Lajić.
10148 | Migracije i suvremeni demografski razvitak Primorsko-goranske županije / Ivan Lajić.
10108 | Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske : primjer Slavonije / Mario Bara, Ivan Lajić
10128 | Noviji razvoj stanovništva Hrvatske – regularno i neregularno kretanje stanovništva / Ivan Lajić.
10107 | Povratne umirovljeničke migracije na hrvatskim otocima / Mario Bara.
10149 | Mehaničko kretanje stanovništva u demografskom razvitku Gorskog kotara / Ivan Lajić.
10151 | Migracijska komponenta u suvremenome demografskom razvoju Rijeke i priobalja Primorsko-goranske županije / Ivan Lajić, Sanja Klempić Bogadi.