NazivMigracije - međunarodne
  
Nadređeni Migracije
Koncept zbirka
rrep

≈ 38  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10226 | Transnationalism and multiculturalism: an intellectual cul-de-sac or paths for further research? / Simona Kuti.
10231 | Challenges of integrating refugees into Croatian society: attitudes of citizens and readiness of local communities / Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Briuški, Margareta Gregurović, Jelena Matić Bojić, Drago Župarić-Iljić.
10212 | Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet : kultura, ekonomija, država : Zagreb, 6. - 8. prosinca 2018. : knjiga sažetaka / urednici Filip Škiljan, Viktorija Kudra Beroš.
10239 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: Povijesni i suvremeni aspekti migracija = Historical and contemporary aspects of migration: zbornik radova : svezak 3 - znanstveno-stručna knjiga / [urednica Marina Perić Kaselj].
10228 | Neprijatelj pred vratima? Ili kako studenti prava iz četiriju najvećih hrvatskih gradova doživljavaju azilante i migrante s Bliskog istoka / Marko Mrakovčić, Margareta Gregurović.
10241 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: Sigurnosni i gospodarski aspekti migracija : zbornik radova : svezak 2 - znanstvena knjiga / [urednici Marina Perić Kaselj, Danijel Knežević].
10240 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: Kulturni i demografski aspekt migracija : zbornik radova : svezak 1- znanstvena knjiga / [urednica Marina Perić Kaselj].
10230 | Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo : stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica / Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Briuški, Margareta Gregurović, Jelena Matić Bojić, Drago Župarić-Iljić.
10245 | Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike = Procesos migratorios entre Croacia y América del Sur: povijest, kultura i društvo = historia, cultura, y sociadad / urednice Maria Florencia Luchetti, Marina Perić Kaselj.
10238 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država : zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije = Migrations and identity: culture, economy, state : proceedings of the international scientific-professional conferences / [urednica Marina Perić Kaselj].