NazivMigracije - prisilne / neregularne / postmigracijski procesi
  
Nadređeni Migracije
Koncept zbirka
rrep

≈ 47  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10066 | Utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba (empirijsko istraživanje: bivši ratni prostori zapadne i istočne Slavonije) / Dragutin Babić.
10067 | Youth and Social Exclusion in "Multicultural" Sweden / Aleksandra Ålund.
10060 | Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj : (s osvrtom na sustave azila u regiji) / urednik Drago Župarić-Iljić.
10094 | Tokovi prisilnih migracija i humanitarna kriza u Europi : strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti / [priredio Drago Župarić-Iljić i sur.]
10095 | Forced migration flows and the humanitarian crisis in Europe : position paper of the Institute for Migration and Ethnic Studies / [written by Drago Župarić-Iljić... [et al.]].
10097 | Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku : strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti / [priredila Snježana Gregurović i sur.].
10092 | Hrvatska : Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX) = Croatia : A MIPEX assessment / [glavna istraživačica=lead researcher Zvezda Vankova ; nacionalni koordinatori i urednici=national coordinators and editors Snježana Gregurović, Drago Župarić-Iljić].
10098 | Integration of migrants in the European Union with reference to Croatia : position paper of the Institute for Migration and Ethnic Studies / [written by Snježana Gregurović... [et al.]].
10090 | Međunarodni znanstveni simpozij Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije : 15. veljače 2016., Zagreb : knjižica sažetaka = International Scientific Symposium New (Im)migrants in EU: Facing the Challenges of Integration : 15 February 2016 : Abstracts Booklet / [uredili Drago Župarić-Iljić, Sanja Klempić Bogadi i Simona Kuti].
10069 | Žumberačka Gora – Transformation from a Refuge to an Exodus Zone / Ivan Crkvenčić.