NazivStanovništvo - demografski procesi (Hrvatska)
  
Nadređeni Stanovništvo
Koncept zbirka
rrep

≈ 33  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10105 | Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju njihova oblikovanja u urbane cjeline : kraj 18. i početak 19. stoljeća / Sanja Lazanin.
10074 | Utjecaj migracija na novije ukupno kretanje pučanstva cresko-lošinjskog otočnog područja / Ivan Lajić.
10069 | Žumberačka Gora – Transformation from a Refuge to an Exodus Zone / Ivan Crkvenčić.
10075 | Utjecaj novijeg iseljavanja na demografski razvitak jadranskih otoka / Ivan Lajić.
10071 | Migracije i starenje otočnog stanovništva – pet iških priča / Sanja Klempić, Sonja Podgorelec.
10068 | Obrazovne, radne i profesionalne težnje mladih otočana – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan) / Dragutin Babić, Ivan Lajić.
10107 | Povratne umirovljeničke migracije na hrvatskim otocima / Mario Bara.
10070 | Utjecaj depopulacije na kulturnu baštinu hrvatskih otoka / Josip Faričić, Lena Mirošević, Vera Graovac Matassi.
10063 | Kretanje stanovništva Grada Zagreba s posebnim osvrtom na doseljavanje u razdoblju 1991.−2001. / Nada Antić.
10072 | Migracije i depopulacija dalmatinskih otoka: kratak demografski prikaz / Ivan Lajić.