NazivStanovništvo - demografski procesi (Europa/svijet)
  
Nadređeni Stanovništvo
Koncept zbirka
rrep

≈ 3  Povezani objekti

rreprreprrep
10062 | Mortality and Life Expectancies in EU Acceding Countries – Long-term Outlook / Nikola Tcholakov.
10272 | Učinci pandemije bolesti COVID-19 na živote populacije 50+ : odabrani rezultati iz istraživanja SHARE Corona u 27 europskih zemalja i Izraelu / urednici Šime Smolić, Ivan Čipin.
10190 | Društvene teorije umirovljenja i produktivnog starenja / Mario Bara, Sonja Podgorelec.