NazivEtničnost - politike (interkulturalnost / multikulturalnost)
  
Nadređeni Etničnost
Koncept zbirka
rrep

≈ 14  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
10217 | Katolička crkva i migranti: prema prihvaćanju multikulturnoga modela integracije migranata / Snježana Gregurović.
10124 | Interkulturalizam i obrazovanje djece migrantskog porijekla / Jadranka Čačić-Kumpes.
10239 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: Povijesni i suvremeni aspekti migracija = Historical and contemporary aspects of migration: zbornik radova : svezak 3 - znanstveno-stručna knjiga / [urednica Marina Perić Kaselj].
10205 | Moć klasifikacije: klasifikacijske sheme i konstrukcija etničke strukture u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji (1785.–1860.) / Aleksandar Vukić.
10220 | Interkulturni pristup etničkoj raznolikosti i etničke manjine: uvodno razmatranje na primjeru Hrvatske, Norveške i Slovenije / Jadranka Čačić-Kumpes, Josip Kumpes.
10126 | Etničke manjine : elementi definiranja i hijerarhizacija prava na razliku / Jadranka Čačić-Kumpes, Josip Kumpes.
10212 | Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet : kultura, ekonomija, država : Zagreb, 6. - 8. prosinca 2018. : knjiga sažetaka / urednici Filip Škiljan, Viktorija Kudra Beroš.
10125 | Politike reguliranja kulturne i etničke različitosti : o pojmovima i njihovoj upotrebi / Jadranka Čačić-Kumpes.
10238 | Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država : zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije = Migrations and identity: culture, economy, state : proceedings of the international scientific-professional conferences / [urednica Marina Perić Kaselj].
10155 | Odgojno-obrazovni sustav i etnički konflikt (primjer bivše Jugoslavije) / Jadranka Čačić-Kumpes.