NaslovKoncepti transnacionalnih socijalnih prostora i polja u istraživanju migracijskih i postmigracijskih procesa / Simona Kuti.
ImpresumZagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2012.
Autor-osobaKuti, Simona
Jezikhrv
Godina izdavanja2012.
Matična publikacijaMigracijske i etničke teme,
Volumen/godina/br. str.28 (2012), 2: 119-141.
SažetakU suvremenim migracijskim studijama sve je rasprostranjenija transnacionalna perspektiva kao rezultat kritičkog propitivanja metodološkog nacionalizma u društvenim znanostima. U literaturi o transnacionalnim procesima unutar migracijskih studija pojavljuju se koncepti »transnacionalizma«, »transnacionalnih socijalnih prostora« i »transnacionalnih socijalnih polja«, kojima se pripisuje značajna buduća uloga u koncipiranju društvene stvarnosti. Unatoč tome navedeni su termini i koncepti višeznačno definirani i nedovoljno razrađeni. U radu se prikazuju glavni pristupi konceptu transnacionalnih socijalnih prostora (Pries, Faist) i transnacionalnih socijalnih polja (Levitt i Glick Schiller) te uspoređuju njihovi osnovni elementi i razlike. Nakon prikaza i pojedinačne kritike odabranih pristupa zadnji dio rada izdvaja zajedničke elemente i kritiku koncepata, između ostaloga nedovoljnu teorijsku ukorijenjenost te nedostatak jasnih dimenzija i indikatora za operacionalizaciju koncepata. Unatoč nedostacima segmenti razmatranih pristupa upućuju na relevantne procese i istraživačka pitanja koja bi mogla senzibilizirati istraživače na pristranosti metodološkog nacionalizma pri konceptualiziranju društva kao nacionalnoga kontejnera.
Mjesto izdavanjaZagreb
UDK314.74:323.1314.74:316.4
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaIzvorni znanstveni rad.
Predmet-slobodno oblikovanitransnacionalni socijalni prostortransnacionalna socijalna poljamigracijemetodološki nacionalizamtransnacionalizam
  
rrep