NaslovEuropska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društvenoznanstvenim spoznajama / Saša Božić, Simona Kuti.
ImpresumZagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2018.
Jezikhrv
Godina izdavanja2018.
Matična publikacijaRevija za sociologiju,
Volumen/godina/br. str.48(2018), 1: 49-75.
SažetakČlanak prikazuje i analizira temeljne dokumente Europske unije o integraciji migranata te na temelju postojećih društvenoznanstvenih rasprava, posebice novijih socioloških koncepata i istraživanja društvenih procesa koji uključuju migrante, nastoji ponuditi relevantniji okvir za angažman institucija Europske unije u tim procesima. Autori analiziraju dosadašnje kritike europske integracijske politike nastale u okvirima društvenih znanosti te upućuju na relevantnost suvremenih socioloških koncepata i istraživanja procesa integracije migranata za formuliranje pragmatičnog pristupa Europske unije migrantskoj integraciji. »Nadraznolikost« (»superdiversity«), segmentirana integracija i jačanje transnacionalnih veza migranata pokazuju da je pretpostavljeno holističko integriranje migrantskih populacija u koliziji s društvenom stvarnosti višedimenzionalne prilagodbe migrantskih i nemigrantskih populacija etničkim, demografskim, ekonomskim, kulturnim i drugim promjenama u urbanom kontekstu suvremenih europskih društava. Autori zaključuju da umjesto standardiziranja mjera integracije za nacije-države na nadnacionalnom nivou, Europska unija valja ponuditi bitno pragmatičniji pristup integraciji migranata utemeljen na relevantnim spoznajama društvenih znanosti, ali i konkretnim »terenskim iskustvima« istraživača, praktičara, migrantskih organizacija i lokalnih vlasti.The article presents and analyses the core European Union documents on migrant integration. On the basis of existing discussions within the social sciences, in particular more recent sociological concepts and studies of social processes involving migrants, the article aims to provide a more relevant framework for the European Union institutions’ engagement in these processes. The authors analyse the criticism of European migrant integration policy stemming from social sciences and indicate the relevance of contemporary sociological concepts and research on the process of migrant integration for formulating a more pragmatic approach of the European Union to migrant integration. “Superdiversity”, segmented integration and strengthening of transnational ties of migrants show that a holistic integration of migrant populations collides with the social reality of multidimensional adaptation of migrant and non-migrant populations to ethnic, demographic, economic, cultural and other changes in the urban context of contemporary European societies. The authors concluded that, instead of standardising integration measures for nation-states at a supranational level, the European Union should offer a more pragmatic approach to migrant integration based on relevant insights from social sciences as well as concrete “field experience” of researchers, practitioners, migrant organisations and local authorities.
DOIhttps://doi.org/10.5613/rzs.48.1.2
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/202185
Mjesto izdavanjaZagreb
UDK316.74:061.1EU
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaPrethodno priopćenje.
Predmet-slobodno oblikovaniintegracija migranataEuropska unijajavne politikemigracijemigrantske politike»nadraznolikost«
  
rrep