NaslovPrilog promišljanju oblikovanja hrvatskih granica u povijesnoj i suvremenoj perspektivi = Contribution to the Croatian boundary shaping in historical and contemporary perspective / Dubravka Mlinarić, Snježana Gregurović.
ImpresumZadar : Hrvatsko geografsko društvo : Odjel za geografiju Sveučilišta, 2018.
Jezikhrveng
Godina izdavanja2018.
Matična publikacijaGeoadria,
Volumen/godina/br. str.23(2018), 2: 153-175.
SažetakAutorice se bave određenim aspektima oblikovanja granica u prošlosti i suvremenosti na prostorima današnje Hrvatske iz sociološke i povijesne perspektive. Nastoje kontekstualizirati neke okolnosti pod kojima se granice između zemalja uspostavljaju, održavaju i mijenjaju. Granice se obično konstruiraju kako bi isključivale Druge i/ili strance, a kao društveni proizvod čije se značenje s vremenom mijenja one uvijek određuju pripadnost. One se s jedne strane tiču ograničenja, podjela, konflikata i isključivanja između etničkih/nacionalnih skupina, ali i procesa proširivanja, uključivanja i redefiniranja u skladu s političkim interesima na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i nadnacionalnim razinama. Upotrebom interdisciplinarnog pristupa u komparativnoj perspektivi preispituju se uloge i značenja rubnosti hrvatskih granica u ranom novom vijeku, kada su, gotovo na istim mjestima kao i danas, granice predstavljale civilizacijsku periferiju i konfesionalno definiranu barijeru prema Drugome (Antemurale Christianitatis). Provedena analiza pokazala je da uloga granice Republike Hrvatske, među ostalim, pridonosi obrani Fortress Europe (Šengenskog područja) od neregularnih migracija, odnosno migranata kao Drugih. U radu je na izabranim slučajevima utvrđeno da političke elite, ovisno o svojim interesima, oblikuju i upravljaju granicom, čineći je (ne)propusnom za kretanje kapitala, usluga i ljudi. Pritom je svakodnevica lokalnog stanovništva na granici često bila, a i danas jest u opreci s proklamiranim politikama ograničenja nametnutima odozgo, pretvarajući granicu od prepreke u mjesto razmjene i suradnje. S druge strane, pokazalo se da fragmentacija europskog prostora i jačanje nacionalnih interesa umjesto proklamiranom idealu „Europa bez granica“ vodi osnaživanju „Europe granica“.The authors deal with selected aspects of past and present border shaping processes in Croatia, regarding its sociological and historical perspective. Some circumstances under which the boundaries between countries are established, maintained and changed are discussed. As socially constructed phenomena, the boundaries change their meaning over time, aiming to exclude the Others and/or Strangers and to determine the belonging. They are under ambivalent pressure of limitations, divisions, conflicts and exclusions on ethnic or national level on one hand and under impact of the enlarging processes, inclusions and political interests on local, regional, national and supranational levels, on the other hand. Such a comparative interdisciplinary approach reveals liminal character and importance of Croatian borders which, positioned at almost same places as today, were in the Early Modern Period perceived as the civilization edge (e.g. Antemurale Christianitatis) and confessional barrier towards the Other. The analisys showed that the role of Croatian borders is apparently, among the others, to strengthen the defence of the Fortress Europe (Schengen area) from the irregular migrants and migrants as the Others. On selected cases the paper examined how do political elites manage to shape the borders and make it (non) permeable for the movement of goods, services and people, depending on their interests. While the certain policies were imposed from above, everyday practices of local population were usually opposed and still happen to oppose proclaimed limitation, turning the boundary from the barrier to the place of exchange and cooperation. Simultaneously, the fragmentation of European space and strengthening of national interests leads to stronger “Europe of borders” instead of the proclaimed ideal of “Europe without borders”.
DOIhttps://doi.org/10.15291/geoadria.1506
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/217448
Mjesto izdavanjaZadar
UDK94-04:<911.3:32>(497.5)=163.42=111
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaPregledni rad.
Predmet-slobodno oblikovanioblikovanje granicapropusnost granicaeuropska periferijaHrvatskaDrugiAntemurale ChristianitatisTvrđava Europaborder shapingborder porosityEuropean peripheryCroatiathe OtherFortress Europe
  
rrep