NaslovMigracija, integracija i stavovi prema imigrantima u Hrvatskoj / Jadranka Čačić-Kumpes, Snježana Gregurović, Josip Kumpes.
ImpresumZagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012.
Jezikhrv
Godina izdavanja2012.
Matična publikacijaRevija za sociologiju,
Volumen/godina/br. str.42(2012), 3: 305-336.
SažetakRad se temelji na rezultatima istraživanja koje je bilo potaknuto pretpostavkom da će pristupanjem Europskoj uniji u Hrvatskoj doći do promjene migracijskog obrasca, tj. da će se postupno povećavati priljev stranih radnika, što će nametnuti pitanje njihove integracije u hrvatsko društvo. U prvome dijelu rada naznačuju se obilježja suvremenih migracijskih tokova i migracijskih politika te teorijski pristupi istraživanju stavova prema imigrantima i neki rezultati tih istraživanja. Potom se opisuju obilježja hrvatskoga društva vezana uz očekivane promjene u migracijskom obrascu koja se mogu povezati s oblikovanjem stavova prema potencijalnim stranim radnicima. U središnjem dijelu rada iznose se i analiziraju rezultati istraživanja provedenog s pomoću anketnog upitnika na reprezentativnom uzorku (N = 1300) 2009. godine. Ispitivani su stavovi punoljetnih građana Hrvatske prema stranim radnicima, tj. prema njihovu mogućem ulasku na tržište rada i utjecaju na kulturu i vrijednosti hrvatskog društva, te društvena distanca prema njima. Pokazalo se da, unatoč tomu što se hrvatsko društvo još nije susrelo s izraženijim priljevom imigranata, ispitanici pokazuju visoku razinu otpora prema ulasku imigranata u hrvatsko društvo. Pritom potencijalne strane radnike umnogome percipiraju i kao socioekonomsku i kao sociokulturnu prijetnju te pokazuju nespremnost za prisnije kontakte s njima. Zaključuje se da ako se prihvati shvaćanje integracije imigranata kao dvosmjernoga procesa u kojem postoji obostrana otvorenost prema promjenama, pokazani rezultati istraživanja govore da za to neće biti dovoljna institucionalna i normativna pripremljenost za dolazak stranih radnika, nego i temeljito društveno djelovanje usmjereno na povećanje osjetljivosti domaćega stanovništva za sudjelovanje u tome procesu.
DOIhttps://doi.org/10.5613/rzs.42.3.3
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/103211
Mjesto izdavanjaZagreb
UDK314.74(497.5)316.644:314.74](497.5)
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaIzvorni znanstveni rad.
Predmet-slobodno oblikovanimigracijaintegracijamigracijska politikastavovi prema imigrantimaHrvatska
  
rrep