NaslovDogađaj i etnička situacija : promjene identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj / Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan, Aleksandar Vukić.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2015.
Jezikhrveng
Godina izdavanja2015.
Matična publikacijaStudia ethnologica Croatica,
Volumen/godina/br. str.27(2015), 1: 7-70
SažetakU radu se izlažu rezultati istraživanja (re)konstrukcije etničkih/nacionalnih identiteta pojedinih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj uvjetovanih promjenama društveno-povijesnog konteksta (u razdoblju kad se Hrvatska nalazila u sastavu SFRJ, potom u razdoblju demokratskih promjena, Domovinskog rata, i samostalne RH). Koristi se kvalitativni pristup koji s jedne strane uključuje propitivanje službenog kategoriziranja i klasificiranja nacionalnih manjinskih zajednica unutar Ustava SFRJ i Ustava RH, teorijsko-pojmovnih objašnjenja i njihovoj implementaciji u definiranju identiteta, te empirijski dio koji obuhvaća dubinske intervjue maksimalne varijacije s pripadnicima različitih nacionalnih manjinskih zajednica koji žive na širem području RH. Naglašava se kako određene institucionalizirane klasifikacijske sheme ili povijesni trenutak mogu nametnuti ili dovesti do promjenjivosti strategija, položaja i uloge određenih manjinskih zajednica. Osim službenih definicija i institucionaliziranih klasifikacijskih shema kojima se neposredno pripisuju određena identitetska svojstva pojedinoj grupi, društveni identiteti mogu biti i rezultat slobodnog izbora, prinude, strategijske igre samih pojedinaca/članova određene grupe ili resurs podložan mobilizaciji u ostvarivanju političkih ili ekonomskih ciljeva. Kroz ova dva pristupa analizi identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u RH pojašnjavamo ne samo procesualni i dinamični karakter identiteta nego i njegovu promjenjivu i situacijsku prirodu.This paper presents research results concerning the (re)-construction of the ethnic / national identities of particular minority communities in the Republic of Croatia, as shaped by fluctuations in the social and historical context (over the period when Croatia was part of the Federal Republic of Yugoslavia, thereafter in the periods of democratic transformation, the Homeland War, and the independent Republic of Croatia). We take a multi-method approach, on the one hand exploring the official categorization and classification of national minorities within the Constitution of the FRY and the Constitution of the RC, whilst also examining theoretical and conceptual explanations and their implementation in defining identity. The empirical part includes in-depth interviews with members of different ethnic minority communities living across the territory of present-day Croatia. The paper emphasizes how certain institutional classificatory schemes or historical moments may be imposed or lead to volatility as concerns the strategies, positions and roles of certain minority communities. In addition to the official definition and institutionalized classificatory schemes that are directly attributed to the specific identity characteristics of each group, social identities can be the result of free choice, coercion, strategy games played by individuals / members of certain groups themselves or resources mobilized in order to achieve political or economic goals. Through considering these two approaches to the analysis of national minority identities in present-day Croatia, we elaborate not only the procedural and dynamic character of identity but also its variable and situational nature.
DOIhttps://doi.org/10.17234/SEC.27.1
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/150858
Mjesto izdavanjaZagreb
UDK323.15(497.5)
Vrsta građečlanak
NapomenaIzvorni znanstveni rad.
Predmet-slobodno oblikovanietnička situacijadogađajidentitetetničke grupenacionalne manjinenacionalne manjine u Hrvatskojethnic situationeventidentityethnic groupnational minoritynational minorities in Croatia
  
rrep