NaslovStavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj / Drago Župarić-Iljić, Margareta Gregurović.
ImpresumZagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2013.
Jezikhrv
Godina izdavanja2013.
Volumen/godina/br. str.22(2013), 1: 41-62.
SažetakU ovom radu opisana je konstrukcija mjernog instrumenta "Skale stavova prema tražiteljima azila", koja se temelji na ispitivanju provedenom na prigodnom uzorku od 277 studenata/studentica društvenih, prirodnih i tehničkih smjerova Zagrebačkoga sveučilišta. Eksploratornom faktorskom analizom, direktnom oblimin rotacijom dobivena su tri faktora: "percepcija društvene prijetnje", "percepcija kulturne prijetnje" te "percepcija zdravstveno-ekonomske prijetnje". Dobiveni faktori objašnjavaju 60,8% varijance instrumenta te su na temelju njih konstruirane aditivne podskale koje su tretirane kao zavisne varijable u jednostavnoj analizi varijance (ANOVA), dok su kao nezavisne uzete odabrane sociodemografske, sociokulturne i kontekstualne varijable. Rezultati pokazuju da veći doživljaj tražitelja azila kao društvene i kulturne prijetnje među studentskom populacijom Zagrebačkoga sveučilišta imaju studenti koji studiraju tehničke znanosti, politički se pozicioniraju desno i krajnje desno, uvjereni su vjernici ili su religiozni te oni koji nemaju ili imaju samo jednoga prijatelja stranca u RH (značajno samo za percepciju društvene prijetnje). Veći doživljaj tražitelja azila kao zdravstveno-ekonomske prijetnje imaju samo oni koji studiraju tehničke ili prirodne znanosti. Predviđena povezanost stavova prema tražiteljima azila s varijablom "osobno iskustvo raseljenosti" (prognaničko i izbjegličko iskustvo), varijablom "kontakt s tražiteljom azila ili azilantom" te varijablom "primarni izvor upoznavanja s temom azila" nije statistički značajna.This paper describes the construction of "The Scale of Attitudes towards Asylum Seekers" based on a survey conducted on a convenience sample of 277 students of social, natural and engineering studies within the University of Zagreb. Applied exploratory factor analysis, using the direct oblimin rotation, resulted in three factors: "perception of social threat"; "perception of cultural threat"; and "perception of health and economic threat". The obtained factors explain 60.8% of the instrument’s variance and were used as foundation for the construction of additive subscales, which were in further ANOVA analyses treated as the dependent variables. The independent variables used were selected socio-demographic, socio-cultural and contextual variables. The results indicate that a greater perception of asylum seekers as a social and cultural threat is expressed by male students, who study engineering sciences, are politically positioned right and extremely right, are convinced believers or religious, and do not have, or have only one friend who is a foreigner in Croatia (significant only for perception of social threat). On the other hand, a greater perception of the asylum seekers as a health and economic threat is expressed only by students who study engineering or natural sciences. The expected correlations between the attitudes towards asylum seekers and the variables "personal experience of displacement" (including refugee experience), "contact with asylum seekers and asylees" and "primary source of information on asylum" were not statistically significant.
DOIhttps://doi.org/10.5559/di.22.1.03
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/101006
UDK316.644-057.875(497.5):314.745.3-054.7316.613.432-057.875(497.5)
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaIzvorni znanstveni rad.
Predmet-slobodno oblikovaniaziltražitelji azilaizbjeglicepercepcija prijetnjeksenofobija
  
rrep