NaslovA sociodemographic profile of the participants in the Croatian Islands' Birth Cohort Study (CRIBS) = Sociodemografski profil sudionica u Kohortnoj studiji rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS) / Ana Perinić Lewis, Matea Zajc Petranović, Tonko Carić, Vanda Pribačić Ambrožić, Deni Karelović, Stipan Janković, Saša Missoni.
ImpresumZagreb : 2019.
Jezikenghrv
Godina izdavanja2019.
Matična publikacijaHrvatski geografski glasnik,
Volumen/godina/br. str.81(2019), 1: 83-105.
SažetakThis paper presents the socio-demographic profile of participants in the Croatian Islands' Birth Cohort Study (CRIBS), the first longitudinal study in Croatia to follow pregnant women and their children up to the age of two. The sample consisted of 286 pregnant women (145 from the islands of Brač and Hvar, and 141 from the mainland). The study aimed to: 1) summarise the main characteristics of the CRIBS study sample; 2) compare the sample with the general population of Croatia; 3) analyse the differences between the CRIBS participants according to place of residence (islands vs. mainland) and family type (nuclear vs. extended family). In comparison with women from the mainland, islander women had more often given birth to more than one child and finished only secondary school, while most of the women from the mainland had university degree. The prevalence of different family types also significantly differed between the islands and mainland, with islanders living in extended families and having lower average household income.U radu je predstavljen sociodemografski profil sudionica u Kohortnoj studiji rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS), prvoj longitudinalnoj studiji u Hrvatskoj koja prati trudnice i njihovu djecu do navršene dvije godine života. Uzorak čini 286 trudnica (145 s otoka Brača i Hvara te 141 trudnica s kopna). Cilj je ove studije: 1) opisati glavna obilježja CRIBS uzorka, 2) usporediti uzorak s općom hrvatskom populacijom, 3) analizirati razlike među sudionicama u projektu CRIBS s obzirom na mjesto stanovanja (otoci vs. kopno) i tip obitelji u kojoj žive (nuklearna vs. proširena obitelj). U usporedbi s ženama s kopna otočanke su češće višerotkinje i češće završavaju samo srednju školu, dok većina žena na kopnu ima fakultetsko obrazovanje. Prevladavanje različitih tipova obitelji značajno se razlikuje između otoka i kopna, otočanke žive u proširenim obiteljima i imaju niže prosječne prihode kućanstava.
DOIhttps://doi.org/10.21861/HGG.2019.81.01.04
URL izvora na mrežihttps://hrcak.srce.hr/221022
UDK314.146(497.583)314.3(497.583)911.3:316](497.583)
Tip građetekst
Vrsta građečlanak
NapomenaPrethodno priopćenje.
Predmet-slobodno oblikovaniCRIBS studysocio-demographic profilepregnant womenislandsCentral DalmatiaCroatiastudija CRIBSsociodemografski profiltrudniceotociSrednja DalmacijaHrvatska
  
rrep