Probrano po
223 (1-15)
NaslovMigracije na rubu Europe : trendovi, politike i izazovi / urednice Sanja Klempić Bogadi, Snježana Gregurović, Dubravka Mlinarić.
ImpresumZagreb : Institut za istraživanje migracija, 2024.
  
rrep
1
NaslovEquitably Undeterred? Persistence of Education Mobility and Migration Intent among Upper Secondary Education Students throughout the COVID-19 Pandemic / Teo Matković, Margareta Gregurović, Josip Šabić.
ImpresumBarcelona : Hipatia Press, 2023.
rrep
2
NaslovDa ti rečem povijest! : usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru / Ana Perinić Lewis.
ImpresumZagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012.
rrep
3
Naslov“Došlo je doba svjetlosti! Stratiko je u Hvaru!” ‒ biskup prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko o Hvaranima / Ana Perinić Lewis, Pavao Rudan.
ImpresumHrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011.
rrep
4
NaslovAnthropometric measurements of Hvar islanders and changes in secular trend of height – evidence from the village of Gdinj / Natalija Novokmet, Dubravka Havaš Auguštin, Jelena Šarac, Ana Perinić Lewis, Saša Missoni, Pavao Rudan.
ImpresumZagreb : Hrvatsko antropološko društvo, 2018.
rrep
5
NaslovA sociodemographic profile of the participants in the Croatian Islands' Birth Cohort Study (CRIBS) = Sociodemografski profil sudionica u Kohortnoj studiji rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS) / Ana Perinić Lewis, Matea Zajc Petranović, Tonko Carić, Vanda Pribačić Ambrožić, Deni Karelović, Stipan Janković, Saša Missoni.
ImpresumZagreb : 2019.
rrep
6
NaslovBrendiranje otoka u svrhu jačanja lokalnih otočnih identiteta = Island branding as tool for reinforcing local island identities: studija slučaja Hvara = the case of Hvar / Ingeborg Matečić, Ana Perinić Lewis.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, 2018.
rrep
7
NaslovSocial stereotyping of left-handers in Serbia / Milan Dragović, Johanna C. Badcock, Sanja Milenković, Margareta Gregurović, Zlatko Šram.
ImpresumAbingdon: Taylor & Francis, 2013.
rrep
8
NaslovSociodemografske značajke i procesi u hrvatskim obalnim gradovima = Socio-demographic characteristics and processes in Croatian coastal cities / Sanja Klempić Bogadi, Sonja Podgorelec.
ImpresumZadar: Hrvatsko geografsko društvo - Zadar, 2009.
rrep
9
NaslovUtjecaj migracije na demografski razvoj riječke aglomeracije / Sanja Klempić Bogadi.
ImpresumZagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2008.
rrep
10
NaslovEtniciteti, nacije i granice na Kordunu: primjer bošnjačke nacionalne manjine / Lana Peternel, Filip Škiljan.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2016.
rrep
11
NaslovThe older population and the COVID-19 pandemic: The case of Croatia / Sanja Klempić Bogadi.
ImpresumBeograd: Institut društvenih nauka, 2021.
rrep
12
NaslovVjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest na području Vaščanskog arhiđakonata (Virovitica, Slatina, Orahovica, Našice) u vrijeme NDH (1941.-1945.) / Filip Škiljan.
ImpresumSlavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017.
rrep
13
NaslovRazumijevanje temeljnih koncepata razvoja religijskog turizma – primjer grada Križevaca / Romana Lekić, Krešimir Dabo, Juraj Šalić.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, 2022.
rrep
14
NaslovStambena integracija imigranata iz BiH u Hrvatskoj = Housing integration of immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia : primjer grada Zagreba = example of the City of Zagreb / Sonja Podgorelec, Sanja Klempić Bogadi, Margareta Gregurović.
ImpresumZadar : Hrvatsko geografsko društvo : Odjel za geografiju, Sveučilišta, 2020.
rrep
15
223 (1-15)